top of page

Na Kodetce se lépe dýchá i žije


Kodetka - Hlincová Hora je jednou z oblastí, které zaujaly odborníky z projektu GEOMED. Geomed – geomedicína - je projekt Jihočeského kraje, který se zabývá souvislostmi mezi medicínou a léčivou silou přírody. Jeho nositelem je českobudějovická nemocnice.


Lékaři, při své vědecké činnosti, zjistili, že existují jihočeské oblasti, které nabízejí skutečnou léčivou sílu přírody - rašelinu a slatinu a jejich účinné látky, huminové substance přítomné i v řekách, říčkách a potocích, dále lesní plody (borůvky, brusinky, maliny, ostružiny s obsahem fytochemik, přirozených léčivých látek) a navíc lesní vzduch s obsahem balsamických silic, který může přirozenými inhalacemi posloužit místním obyvatelům (nebo návštěvníkům) k relaxaci, rehabilitaci a do určité míry i k léčbě dýchacího systému.


„Kodetka - Hlincová Hora je příkladem místa, kde by bylo dokonce možné zřídit „vzdušné lázně“. Nadmořská výška a druhové a věkové složení lesního porostu totiž připomínají, možná pro mnohé z nás překvapivě, proslulou lokalitu Hrudkov/Vyšší Brod s její desítky let trvající tradicí plicní léčebny. V lesním vzduchu se zde nachází dostatečné koncentrace balsamických silic umožňujících smysluplné přirozené inhalace při procházkách a dalších pohybových aktivitách,“ uvedl vedoucí Pracoviště klinické farmakologie českobudějovické nemocnice doc. MUDr. Petr Petr Ph.D. Dále uvádí, že právě obec Hlincová Hora patří do oblasti tzv. Stříbrné čelenky. Jde o oblast v okolí Českých Budějovic, která svým tvarem připomíná královskou čelenku. V této oblasti dochází k zajímavému efektu - lidé se tu cítí zkrátka lépe. V rámci projektu Geomed bylo zjištěno, že k tomuto efektu dochází všude tam, kde jsou tektonické zlomy a stará důlní díla (stříbro, grafit, anthracit). Uvolňují se zde kupříkladu ionty stříbra, doprovázené tzv. lehkými ionty (sodík, draslík, vápník) které se dostávají do ovzduší. “Ty potom právě vykonají ten “zázrak”, proč je nám někde dobře a někde ne tolik…”, vysvětluje doc. MUDr. Petr Petr Ph.D.

Vizualizace_Smart_LUX_I_Kodetka_III_dvoj
bottom of page