top of page

Doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. o léčivém lesním vzduchu na Kodetce Hlincové Hoře.


Jižní Čechy obecně se v posledních letech těší velkému zájmu lékařů a vědců, a to především díky přírodním léčivým silám, jež zde zřejmě mají svůj nemalý vliv na hned několik aspektů zdraví člověka. Jedná se zejména o “rašelinu a slatinu a jejich účinné látky, huminové substance, které se nacházejí ve vodstvu, dále o polyfenoly neboli lesní plody (borůvky, brusinky, maliny, ostružiny) s obsahem fytochemik (přirozených léčivých látek), a nakonec lesní vzduch s obsahem balsamických silic”, jež velice příznivě působí na dýchací ústrojí člověka. Zkoumání těchto léčivých látek se v současné době hojně věnuje projekt GEOMED pod záštitou Nemocnice České Budějovice a.s. a Ministerstva zdravotnictví a projekt Jižní Čechy léčí Jihočeské centrály cestovního ruchu. Cílem spojení těchto projektů je nejen vědecky zkoumat a informovat, jak pobyt v “potenciálně ozdravných územích” pozitivně působí na zdraví člověka, nýbrž i umožnit tato místa navštěvovat veřejností prostřednictvím ozdravných pobytů, táborů nebo zájezdů. Z těchto území je proslulá především Šumava, zejména v oblasti Modravy, ale jak se zdá, podobné síly se vyskytují i v dalších oblastech jižních Čech.


O Kodetce.

Právě o těchto oblastech hovořil v pořadu Host Jihočeské televize doc. MUDr. Petr Petr, PhD., který vede oddělení klinické farmakologie Nemocnice ČB, podílí se na projektu GEOMED a prosazuje pozitivní přístup vůči biogenním (tzn. přírodním) léčivům. Podle pana docenta není zcela nutno dlouhého cestování za šumavskými dary. Jim podobné se totiž dají nalézají v okolí jihočeské metropole České Budějovice. “V Českých Budějovicích, v dosahu městské hromadné dopravy, ekologicky trolejbusem, můžeme dojet do lokalit, které se téměř blíží účinkům centrálně-šumavských lesů. Na východní straně mají České Budějovice dvě potenciálně ozdravná území, a to okolí rybníku Mrhal a Hlincovou Horu, i s přilehlou lokalitou Kodetka.” Nedávný výzkum projektu GEOMED probíhající v obci Slavkov a Hrudkov, které mají podobné geografické vlastnosti jako Hlincová Hora, odhalil, že “tyto oblasti dosahují 75-80 % koncentrací silic centrální Šumavy a fungují tak jako klimatické přírodní léčebny”. Podle primářky Léčebny tuberkulózy a respiračních onemocnění Nemocnice České Budějovice Zuzany Liptákové se na základě těchto výsledků dá usuzovat, že “množství balsamických silic v těchto oblastech tak výrazné, že se skutečně dá mluvit o léčebné látce”.


Podle pana docenta tak není třeba složitého cestování nebo vynakládání velkého množství finančních prostředků, ale “můžeme, s trochou nadsázky, pozitivně ovlivňovat náš zdravotní stav u nás doma, kde příroda opravdu léčí”.
Vizualizace_Smart_LUX_I_Kodetka_III_dvoj
bottom of page