top of page

Kvalita bydlení a čistota ovzduší

Na Kodetce - Hlincové Hoře má kombinace nadmořské výšky a druhové skladby lesního porostu charakter vzdušných lázní.

(zdroj doc. MUDr Petr Petr, Ph.D.

vedoucí oddělení klinické farmakologie Nemocnice ČB)

SO2

5

HLINCOVÁ HORA - KODETKA

NO2

7.2

ČESKÉ BUDĚJOVICE

6.5

Rozdíl v %

130 %

34.1

473 %

O3

PRACH

9.7

2

32.2

17.0

322 %

580 %

Hlincova Hora – KODETKA se vyznačuje především svou jedinečnou polohou, která ji zajišťuje nejvyšší KVALITU BYDLENÍ, díky čistotě a nulovému hlukovému pozadí.

Naměřené hodnoty čistoty ovzduší - Hlincová Hora x České Budějovice - Prosinec 2014

Protokol o měření čistoty ovzduší na Hlincové Hoře - ke stažení zde

HLINCOVÁ HORA - KODETKA

SO2

5.1

NO2

7.2

ČESKÉ BUDĚJOVICE

6.5

Rozdíl v %

130 %

34.1

473 %

O3

PRACH

12.3

2

32.2

17.0

322 %

580 %

HLINCOVÁ HORA - KODETKA

SO2

6.5

NO2

7.7

ČESKÉ BUDĚJOVICE

9.5

Rozdíl v %

146 %

25.1

325 %

O3

PRACH

13.1

5.6

40.1

38.1

423 %

798 %

Získali jsme zajímavé informace o životních podmínkách bydlení v lokalitě obce Hlincová Hora. Můžeme tvrdit, že bydlení v obci Hlincová Hora má potenciál pro „přirozené inhalace“. O co jde? Jedná se o území „Rekreačního lesa“ v lokalitě Zámeček Lustenek (Děkanský Dvůr) (viz. příloha). 

 

Možnosti dostupnosti:

 

1. Výstupní stanice MHD č. 21  „Na Americe“. Poté po turisticky značené cestě k rybníku Mrhal a obce Hlincová Hora. Cesta do kopce.

 

2. Výstupní stanice MHD na Kodetce „Ke Hřišti“  č.21. Poté po turisticky značené cestě přes obec Hlincová Hora k rybníku Mrhal a dále k zámečku Lustenek. Cesta z kopce.

 

Bonusy výletu:

U zámečku Lustenek studánka „pod Lustenekem“, které je upravena s možností odběru vody.

Na Hlincové Hoře rekreační rybník Mrhal, nově otevřená nekuřácká restaurace s možností oběda od 12:00 hodin (o víkendu)

 

Porovnání s podobnou lokalitou Vyšší Brod, nadmořská výška 571 m.

1. V lokalitě Hrudkov-Vyšší Brod je prokazovaná zdravotně příznivá významná koncentrace alfa-pinenu, jako surrogát balzamických silic ve vdechovaném vzduchu.

Nadmořské výšky zvažovaných lokalit jsou si blízké, až totožné (Kodetka nadmořská výška 570,5 m)

 

2. Druhová a věková skladba lesního porostu je blízká až totožná. Lze očekávat koncentrace/výnosy balzamických silic blízké až totožné.

Závěr:

 

Zdravotní význam pohybu v lokalitě Hlincové Hory má charakter „přirozených inhalací“.

 

PS. Nabízí se přirovnání ke rčení „Žijem si tu jak na zámku“. V tomto případě „Žijem si tu jako v lázních“.

 

Zdroj informací:

Doc. MUDr. Petr Petr Ph.D. – vedoucí pracoviště klinické farmakologie nemocnice České Budějovice

Ing. Jan Zasadil – odborný lesní hospodář, Jihočeské katolické lesy s.r.o.

bottom of page