top of page

Zdravé bydlení na Hlincové Hoře

Získali jsme zajímavé informace o životních podmínkách bydlení v lokalitě obce Hlincová Hora. Můžeme tvrdit, že bydlení v obci Hlincová Hora má potenciál pro „přirozené inhalace“. O co jde? Jedná se o území „Rekreačního lesa“ v lokalitě Zámeček Lustenek (Děkanský Dvůr). V mapce (viz. příloha) šedomodrý rastr.


Možnosti dostupnosti:


1. Výstupní stanice MHD č. 21 „Na Americe“. Poté po turisticky značené cestě k rybníku Mrhal a obce Hlincová Hora. Cesta do kopce.


2. Výstupní stanice MHD na Kodetce „Ke Hřišti“ č.21. Poté po turisticky značené cestě přes obec Hlincová Hora k rybníku Mrhal a dále k zámečku Lustenek. Cesta z kopce.


Bonusy výletu:

U zámečku Lustenek studánka „pod Lustenekem“, které je upravena s možností odběru vody.

Na Hlincové Hoře rekreační rybník Mrhal, nově otevřená nekuřácká restaurace s možností oběda od 12:00 hodin (o víkendu)


Porovnání s podobnou lokalitou Vyšší Brod, nadmořská výška 571 m.

1. V lokalitě Hrudkov-Vyšší Brod je prokazovaná zdravotně příznivá významná koncentrace alfa-pinenu, jako surrogát balzamických silic ve vdechovaném vzduchu.

Nadmořské výšky zvažovaných lokalit jsou si blízké, až totožné (Kodetka nadmořská výška 570,5 m)


2. Druhová a věková skladba lesního porostu je blízká až totožná. Lze očekávat koncentrace/výnosy balzamických silic blízké až totožné.


Závěr:


Zdravotní význam pohybu v lokalitě Hlincové Hory má charakter „přirozených inhalací“.


PS. Nabízí se přirovnání ke rčení „Žijem si tu jak na zámku“. V tomto případě „Žijem si tu jako v lázních“.


Zdroj informací:

Doc. MUDr. Petr Petr Ph.D. – vedoucí pracoviště klinické farmakologie nemocnice České Budějovice

Ing. Jan Zasadil – odborný lesní hospodář, Jihočeské katolické lesy s.r.o.

Vizualizace_Smart_LUX_I_Kodetka_III_dvoj
bottom of page